ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุ เครือข่ายสื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ F.M.93.75MHz. 292ม.14 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ.36150 โทร.044-883229,086-2562292 E-mail : nntkk.2557@gmail.com